Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en bepalingen kwart marathon en achtste marathon van Barneveld. De organisatie van dit evenement geschiedt onder verantwoordelijkheid van Stichting Marathon Barneveld, Nairacstraat 39, 3771 AX te Barneveld. De Stichting Marathon Barneveld is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08162425. Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

De organisatie streeft naar een zo goed mogelijk verloop van het evenement, beveiliging en verzorging. Onderweg zijn diverse Eerste Hulp posten. Direct na de finish is uitgebreide medische verzorging (Rode Kruis/ EHBO). Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en organisatie dienen stipt te worden opgevolgd.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het zoekraken van kleding, schoeisel, etc.

De organisatie neemt uw gegevens op in een bestand en kan deze gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van mailingen etc. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dient dit schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat van de Stichting Marathon Barneveld. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun naam en/ of beeltenis in druk, op film of foto zonder hiervoor vergoeding te vragen.

Alle deelnemers zijn verplicht de aan hen uitgereikte startnummers ongevouwen en goed zichtbaar te dragen (borstzijde). De minimum leeftijd voor deelname aan de Kippenren is 16 jaar.

Begeleiding per fiets, motor, bromfiets etc. is niet toegestaan. Langs het parcours bevinden zich kilometeraanduidingen. Het parcours van de kwart marathon is een aangesloten parcours wat eenmaal gelopen wordt. Het parcours van de achtste marathon is een aaneengesloten parcours wat gedeeltelijk gelijk is aan bovenvermelde afstand.

Op de wedstrijddag is het secretariaat gevestigd op het Raadhuisplein te Barneveld. Geopend van 10:30 uur tot 17:00 uur. Uitslagen via www.kippenrenbarneveld.nl.

De wegenverkeerswet etc. blijven van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Tijdens de wedstrijd is het parcours niet afgesloten voor overig verkeer.

Organisatie en wedstrijdleiding behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in route, aanvangstijdstip, en afstanden wegens calamiteiten of extreme weersomstandigheden. Conform de richtlijnen van de KNAU kan tevens sprake zijn van afgelasting wegens calamiteiten of extreme weersomstandigheden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Deelnemers verklaren zich met en onderwerpen zich aan deze voorwaarden en bepalingen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voorzien, beslist de organisatie.